Služby

  • stavební práce
  • demoliční a bourací práce
  • inženýrské sítě
  • kamenné zdivo (gabiony)
  • nákladní doprava
  • zpevněné plochy (penetrace)
 

Součástí našeho výrobního programu je i průmyslová výstavba. Věnujeme se realizování rozsáhlých průmyslových staveb, rekonstrukcím výrobních a skladovacích objektů, výstavbě nových ocelových hal, rekonstrukcím vícepodlažních administrativních budov a dalších průmyslových staveb.

V naší nabídce naleznete také rekonstrukce a opravy objektů. Ke všem uvedeným službám zajišťujeme projektovou dokumentaci a veškerou stavební připravenost. Zajišťujeme tak komplexní služby včetně dodávky a dokumentace.

 

Zabýváme se:

- Prováděním zemních prací

- Demoličními prácemi

- Výstavbou opěrných zdí

- Odvozem a likvidací zemin

- Dodávkou písků, drceného kameniva

- Dodávkou inženýrských sítí

- Výstavbou komunikací

Fotogalerie průmyslových staveb

 

Rodinná stavba

V naší společnosti nemalý podíl na našich zakázkách právě rodinná výstavba, už stavba rodinných domů na klíč nebo rodinná výstavba domů užívaných k rekreaci. Patří sem také výstavba bytových domů pro renomované developerské společnosti v širokém rozsahu od standardního provedení po provedení pro náročné zákazníky. K tomu patří i zajištění a provedení všech prvků týkajících se interiérů.

Fotogalerie rodinných staveb

 

Našim cílem je:

- Zajistit zákazníkům kompletní služby na nejvyšší úrovni, v dohodnutých termínech

- Dosažený zisk investovat především zpět do strojů a vybavení

- Férový přístup k zákazníkům a spolupracujícím dodavatelům